Wekelijkse Bidstond

De Here Jezus deed niks, tenzij Hij het Zijn Vader had zien doen. Zijn wandel op aarde was een wandel in gebed. Voortdurend zocht Hij het aangezicht van Zijn Vader, zodat Hij op élk moment en in élke situatie datgene deed dat de Vader wilde dat Hij zou doen. En daarmee manifesteerde Hij het Koninkrijk van God.

Om als gemeente en als individu de wil van God te volgen is gebed essentieel. Jezus zei hierover: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”. VEG de Ark is ook Zijn huis, net als iedereen die de Ark bezoekt. Daarom is van belang dat je betrokken bent of raakt bij het gebedswerk van VEG de Ark.

We nodigen je uit om samen de dagelijkse kracht en vreugde van het gebed te ervaren. Daarom zijn er wekelijkse bidstonden waarin we als gemeente een tijd van gebed hebben, God mogen ontmoeten en onze noden voor elkaar en Middenmeer en omgeving voor Gods troon brengen.

Elke woensdag bidden we van 19:30 uur tot 20:00 uur in de bovenzaal van de Kerk te Middenmeer. De bidstond is voor iedereen, voel u welkom om ons te komen versterken op deze avonden!

Bijbelstudie: Je Bent Begaafd

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (NBV, 2 Tim. 3:17)


Bijbelstudie: Je Bent Begaafd

Vanaf 26 oktober zullen wij beginnen met de serie “je bent begaafd”. Voor deze studies wil ik jullie vriendelijk verzoeken om zelf alvast het boekje te bestellen, via onderstaande link:

https://www.bol.com/nl/p/je-bent-begaafd/1001004001835656/?bltg=itm_event=click&mmt_id=21d72a44a02660eb&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=0&itm_id=1001004001835656&itm_role=i

Voor deze studies zijn wij op zoek naar 4 tot 8 groepsleiders, graag opgeven via eric@veg-deark.nl

26 oktober     – Op zoek naar jezelf, verbonden met anderen
2 november   – Gaven van de Geest
9 november   – Manier van werken en Gerichtheid
16 november – Leven uit de Bron

 

 

 

KidsArk

DEARK_KIDSARK_V1

‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ Marcus 10:14

De KidsArk is een veilige plek.

Kinderen beleven er een mooie tijd.

Er is goed Bijbels onderwijs, een degelijke lijn.

Kinderen leren de Heer Jezus al vroeg kennen.

 

Alle kinderen zijn welkom!

Voor elk kind een veilige, avontuurlijke plek, waar het Jezus en de Heilige Geest leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen.

Voor de jongste kinderen is er een mooie, veilige, crèche ruimte beneden in het kerkgebouw.

KidsArk crèche baby’s en dreumesen (0-2 jaar)

Beneden in de kerk, KidsArk ruimte 1 met een slaapruimte voor de allerkleinsten.

KidsArk peuters           – peuters (2, 21/2 tot 4 jaar)

Beneden in de kerk, KidsArk ruimte 2

 

Voor kinderen van 4-12 jaar is er elke zondagochtend een speciaal KidsArk programma. We gaan 3 zondagen uiteen in onze KidsArk groepen, waarbij we een leeftijdsgericht programma aanbieden voor de kinderen. Elke laatste zondag van de maand is er KidsArk Festijn. We komen dan met alle basisschoolkinderen samen in de brede school in Middenmeer.

KidsArk onderbouw               – basisschool groepen 1 en 2

KidsArk middenbouw         – basisschool groepen 3 t/m 5

KidsArk bovenbouw             – basisschool groepen 6 t/m 8

In het KidsArk programma worden de kinderen uitgedaagd om hun hart open te stellen voor Jezus en leren ze hoe ze verschillende thema’s vanuit de Bijbel kunnen toepassen in hun persoonlijk leven. De (jaar)thema’s van de kerk staan ook centraal in het kinderwerk. We leren de kinderen niet alleen over God en de Bijbel, maar we willen vooral uitleggen wat dit betekent in het dagelijkse leven.

Er is een fantastisch team van kinderwerkers dat zich elke week met veel enthousiasme inzet om met de kinderen een geweldige tijd te beleven. Uiteraard krijgen alle kinderen tijdens het programma limonade met wat lekkers.

 

Medewerkers

Om de lessen en activiteiten voor onze kinderen te realiseren hebben we een grote groep van vrijwilligers nodig. Er is volop ruimte om mee te komen helpen bij het kinderwerk. We vinden het heel belangrijk dat er in de verschillende groepen met veel plezier en voldoening gewerkt wordt, dat iedereen zich gewaardeerd weet en bovenal dat de kinderen een waardevolle tijd hebben. De taken bij het kinderwerk zijn veelzijdig, ook kunnen we uw inzet gebruiken bij een stukje van de KidsArk bijvoorbeeld, het vertellen van een Bijbelverhaal bij jonge kinderen, muziek maken of juist in gesprek met het oudere kind, praktische taken etc.

 

Ouders

Een keer per week kan niet op tegen het dagelijkse voorleven. Als ouders heb je de meeste invloed op je kinderen. Graag willen we als gemeente ook proberen om eens in de zoveel tijd een avond te organiseren waar een opvoedthema centraal zal staan. Hierbij zullen voorganger, oudsten en een specialist aanwezig zijn. Een avond om te leren, te luisteren, getuigenissen te horen en elkaar vragen te stellen.

Het zijn in eerste instantie de ouders die het leven vanuit geloof zullen voorleven.

Deuteronomium 6: 4-7 lezen we: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

We willen dit als gemeente samen doen. Ouders en kindewerkers, een prachtige opdracht! Het doel van ons kinderwerk is kinderen te helpen om volgelingen van Christus te worden. We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen.

 

Contact

Wanneer de KidsArk een speciale activiteit organiseert, brengt zij de kinderen daarvan op de hoogte via de leiding, de weekbrief, de website of e-mail. Voor meer informatie over KidsArk kunt u contact opnemen met: Joanne Schipper
kinderwerk@veg-deark.nl
Coördinator Kinderwerk KidsArk
V.E.G. de Ark Middenmeer

Levende Stenen Cursus

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (NBV, 2 Tim. 3:17)


Levende Stenen Cursus

Op 14 September gaat de Levende Stenen Cursus weer van start! Deze cursus is voor iedereen die wil groeien in zijn geloof en toe is aan meer verdieping.

Op deze cursus leren we meer over de doop in de Heilige Geest, het Heilige Avondmaal, gebed en aanbidding, de stem van God verstaan en hoe we het Goede Nieuws aan anderen vertellen. Ook worden nog vele andere actuele onderwerpen besproken! Voor meer info en aanmelding kun je contact opnemen met Henk Veenstra. Je kunt Henk bereiken via Veenstra.henk@kpnmail.nl of op 0623553962.