Doelstelling:

De stichting heeft als doelstelling het kerkgebouw aan de Kerkring 1 te Middenmeer te onderhouden en vitaal te houden. Dit monumentale kerkgebouw is gezichtsbepalend voor het dorp. De stichting wil gelden verzamelen om dit cultureel erfgoed voor Hollands Kroon te behouden.

Naam ANBI:

Stichting Bouwfonds De Ark Wieringermeer
Ook bekend als: Bouwfonds V.E.G. De Ark Middenmeer

RSIN/ fiscaalnummer: 8076.37.853

Vestigingsadres:

Kerkring 1a
1775 AC Middenmeer

Web-adres: www.veg-deark.nl

Contactgegevens:

Eric Cappelli (interim voorzitter)
Kerkring 1,
1775 AC Middenmeer
Email: eric@veg-deark.nl
Tel: 0227-821339

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting is in handen gegeven van vrijwilligers en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester..

Beleidsplan:

Volgt z.s.m

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook aantal vrijwilligers actief voor niet-bestuurlijke taken. Ook zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten:

Het onderhouden van het kerkgebouw aan de Kerkring 1 te Middenmeer. Hiervoor worden de financiële middelen geworven door collectes en speciale acties en projecten

Financiële Verantwoording:

Financiële verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur van Volle Evangelie Gemeente de Ark Middenmeer.

Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten incl. gemaakte reservering met toelichting:

2016